Giấy chứng nhận
 • TRUNG QUỐC Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2008
  Số: 86127310098Q
  ngày phát hành: 2013-02-02
  Ngày hết hạn: 2016-02-02
 • TRUNG QUỐC Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO14001:2004
  Số: 0070014E20195R0M
  ngày phát hành: 2014-02-20
  Ngày hết hạn: 2017-02-19
QC Hồ sơ